Legalt logo | Veebilehed, milles on kvaliteet ja sisu | Vvunk
Legalt logo

Legalt logo

Advokaadibüroo Legalt logo – logoraamat

Advokaadibüroo Legalt advokaadid nõustavad ja esindavad kliente kõigis peamistes õigusvaldkondades. Meie kogenud meeskond omab laialdasi kogemusi õigusküsimuste lahendamisel ja abistab kliente ka kõige keerulisematele olukordadele lahenduste leidmisel.

Eesmärk:
Legalt logo loomisel võtsime aluseks märksõnad: kompromiss, kokkulepe. Ikoonil on kujutatud keerulist teekonda, kus lõpuks kaks osapoolt teevad kompromissi.

Tellija: Advokaadibüroo Legalt OÜ

Üks pilt ütleb rohkem kui 1000 sõna